HASTELPARK

  • HASTELPARK

    80 TT.houses in Eindhoven
    Grondgebonden woningen met parkeren op maaiveld

In een gezellige woonwijk in Eindhoven,
aan een uitvalsweg dicht bij het centrum en de autoweg,
een park met grondgebonden woningen.
TT.houses de kleine betaalbare woning in 3 lagen,
met iedereen een eigen voortuintje.

Betaalbare kleine woningen

TT.house [Tiny Tree] is een 3-laagse 1 slaapkamer woning van 50 m2.

De woning is een betaalbare oplossing waarbij zowel buiten als binnen de circulatie ruimte zoveel mogelijk is samengevoegd met de verblijfsruimten om meer leefgenot te geven.

TT.house is een rugwoning waarbij iedereen een semi openbaar tuintje heeft.

Beganegrond

1e verdieping

2e verdieping

Locatie                 Eindhoven, Hastelweg

Programma         80 kleine betaalbare
.                            3 laagse rugwoningen
.                            in een park

Status                  Studie

B-invented heeft vanuit haar TT.houses oplossing voor betaalbaar sociaal wonen een studie gedaan of op de locatie aan de Hastelweg in plaats van een 4 to 6 laags appartementengebouw ook een opgetild park met evenveel woningen mogelijk is. De studie heeft aangetoond dat dit heel goed mogelijk is.

TT.houses; Het park is THUIS!

Een verloren plek met vervallen gebouwtjes.

Ontwikkeld als een park.

Een park als basis voor het wonen.

De basis voor THUIS!

TT.houses; Tuintje is THUIS!

Gestapeld wonen is vervreemden.

Samen grondgebonden wonen in het park.

Ieder een eigen voortuin, samen THUIS!

OIKOS; Binnenruimte is THUIS!

Gangen gebruiken als ruimte.

Optimale plattegronden.

Rug aan rug wonen waar mogelijk.

Klein ruim wonen, mijn THUIS!

Geen woning maar een park om in te wonen.
Een park met individuele grondgebonden kleine woning van 3 lagen.
Klein wonen maar niet alleen wonen. Samen wonen met buren en buurtbewoners van het Hastelpark.
Sociaal wonen met een eigen plek dat is wonen en leven volgens OIKOS.

CREDITS

Ontwikkelaar      B-Happy

Architectuur        B-invented; Eric Offermans, Stephanie Lelieveld,
.                            Lotte Dekkers, Sanne van Haasteren

Bouwkundig       B-invented; Eric Offermans, Stephanie Lelieveld,
.                            Lotte Dekkers, Sanne van Haasteren

Constructie         B-invented; Bouwe Geels

Aannemer           B-happy; Joost Huijgen, Gerbert van Beek, Eric Offermans

Partners              CLT-s

Samen creëren, funderen en realiseren

B-invented, B-smart, B-happy en B-too maken
allen deel uit van de B-group