Werken bij B-invented

Innovaties

Onze visie op wonen: OIKOS

In de huidige maatschappij spelen er drie grote vraagstukken rondom het thema ‘wonen’:

1

Vraag naar meer woningen

De behoefte en vraag naar meer woningen is overduidelijk. Daarbij zien we dat senioren, alleenstaanden, jongeren en arbeidsmigranten steeds vaker kiezen voor een zelfstandige woning. Het gevolg van deze verschuiving in behoefte, is dat de benodigde m2 woonoppervlak per persoon groter wordt. Zo had elk individu in de jaren 80 gemiddeld 55 m2 woonoppervlak, maar inmiddels is dat gegroeid naar gemiddeld 70 m2. Een logisch gevolg als je bedenkt dat faciliteiten zoals een keuken en badkamer niet meer gedeeld worden, maar in elke woonruimte aanwezig moeten zijn. Dit maakt zelfstanding wonen een stuk duurder, en ook de regelgevingen rondom grondgebruik bemoeilijken de situatie.

2

Eenzaamheid

De manier waarop we als mensen met elkaar omgaan is sterk in beweging. Mede door technologische ontwikkelingen veranderen sociale banden snel. Online ontstaan er virtuele maatschappijen terwijl generaties in de offline wereld steeds verder uit elkaar drijven. Trends als individualisme en vergrijzing versterken dit.

3

Gezondere keuzes

We worden als mens steeds ouder, maar het is geen geheim dat we niet per se gezonder leven. Architectuur kan een positieve bijdrage leveren aan een oplossing hiervoor met inzet van de juiste tools. Zo kan het ontwerp van een woongebouw ervoor zorgen dat beweging wordt gestimuleerd. Denk hierbij ook aan het toevoegen van buitenruimte, meer binnenlaten van natuurlijk licht en de toepassing van “gezondere” materialen.

Ons antwoord op deze vraagstukken: OIKOS [Ikosch]

Wij zien onze architectuur en engineering als middel om deze vraagstukken te beantwoorden. Centraal in onze visie staat dat we in de veranderende maatschappij weer oog moeten hebben voor samenleven. Niet langs elkaar leven maar mét elkaar leven (=OIKOS). Niet alle vraagstukken zijn eenvoudig op te lossen, maar we kunnen in de fysieke woonomgeving wel streven naar zoveel mogelijk vooruitgang. Daarom ontwikkelden we geen sluitende visie, maar een visie bestaande uit een groeiende set richtlijnen, die in meer of mindere mate kunnen bijdragen aan het antwoord op de combinatie aan vraagstukken.

Richtlijnen

1

Omgeving

 • Buitenruimten ontwerpen als een stuk natuur waarin geleefd wordt i.p.v. het ‘greenwashen’ van restruimte nadat de gebouwen, wegen en parkeerterreinen zijn ontworpen;
 • Meer gezamenlijke buitenruimte;
 • Privé buitenruimte semi openbaar maken met als gevolg het faciliteren van ontmoetingen tussen mensen.

2

Woningen

 • Grondgebonden wonen waar mogelijk;
 • Woningen combineren tot één gebouw om grondgebruik minimaal te houden, zonder meteen voor gestapelde woningbouw te kiezen door de toepassing van bijvoorbeeld rug- of kwadrant oplossingen;
 • Natuurlijke ontsluiting met buitentrappen bij gestapelde woningen;
 • Binnen woningen de ontsluitingsruimten zoveel mogelijk bij de woonfuncties betrekken.

3

Techniek

 • De gebouwstructuur zodanig ontwikkelen dat de invulling flexibel blijft;
 • Biobased bouwen voor een gezondere leefomgeving en respect voor de omgeving;
 • Prefabricage van (met name) houtbouwoplossingen om sneller en goedkoper te kunnen bouwen;
 • Demontabel bouwen waar mogelijk;
 • Minimaliseren van materiaalgebruik en installaties voor lagere kosten en het bewuster omgaan met onze omgevingen.

* Deze richtlijnen zijn gericht op woningbouw maar zijn ook breder inzetbaar voor gebouwen met andere functies.

Woonconcepten die ontwikkeld zijn volgens OIKOS

Aan de hand van onze visie en richtlijnen hebben we een aantal concepten ontwikkeld:

1

Grondgebonden zelfstandig woningbouw

 • TT houses : kleine 3 laagse grondgebonden woning met eigen tuintje
 • Villa41 : compacte 2 laagse grondgebonden 4 rug woning met voortuinen in een park

2

Grondgebonden collectieve woningbouw

 • Villa Ronda 1 : vrijstaande grondgebonden 2 kamer woning op collectieve grond
 • Villa Ronda 2 : vrijstaande 2 laagse 4 kamer woning op collectieve grond 
 • Hi.homes : hof met kleine wooneenheden achter bestaande woningen in randgemeenten

3

Gestapeld woningbouw

 • MoVa : gebouwen als landschappen met veel sociaal contact
 • Flower Tower : gestapelde landschappen in een toren voor eigen bouw en Tiny houses

TT.house

De TT.houses zijn kleine grondgebonden woningen met een eigen voortuin. De woningen zijn uitermate geschikt voor alleenstaanden en stellen. De woningen worden rug aan rug geplaatst voor efficiënter grondgebruik. Daardoor krijgt iedere woning een eigen voortuin die veel ruimer is dan de standaard balkons in traditionele gestapelde oplossingen. De meest voor de hand liggende locatie indeling is die met hofjes. Hierdoor grenzen de woningen aan kleine openbare groengebieden die de sociale samenhang versterken. Het blijkt dat deze opzet te vergelijken is met gestapelde woningbouw van vier à vijf lagen, maar veel meer leef kwaliteit biedt. De gevelafwerkingen krijgen allemaal een individuele uitdrukking. Binnen de woning zijn alle gangen en halletjes weggelaten om een optimaal gebruik van de woning te krijgen. Door de afmetingen is de woning uitermate geschikt voor houtbouw, en een optimale biobased invulling met vergaande prefabricage.

Villa 41

De Villa41 woningen bestaan altijd uit vier woningen die, in een kwadrant,  met de rug- en zijkanten tegen elkaar aanstaan. Iedere woning heeft daarbij een eigen voor- en zijtuin. Daardoor ontstaat aan de buitenzijde het beeld van een grote villa die in series naast elkaar de sfeer van een villapark uitstralen, maar feitelijk de afmeting hebben van gewone rijtjeswoningen. Het parkbeeld wordt nog versterkt doordat deze invulling meer ruimte geeft aan de buitenruimte. De natuurlijke opzet waar deze woningen in geplaatst worden, kent parkachtige, half verharde, eenrichtingswegen. Het hele park wordt zo biobased mogelijk ingericht.  In de woning zijn gangen en halletjes zoveel mogelijk vermeden en is optimaal contact gezocht met zicht op de omgeving. Net als bij de TT.houses zijn ook deze woningen uitermate geschikt voor houtbouw en een optimale biobased invulling met verregaande prefabricage.

MoVa

Voor de gestapelde woningbouw hebben we een concept ontwikkeld waarbij grotere gemeenschappen kunnen samenleven. MoVa is afgeleid van Mountain-Valley die beide symbool staan voor het contact hebben met de omgeving vanaf alle niveaus. De hoogte van het nieuwe gebouw wordt dus aangesloten op de huidige bouw rondom. Hierbij wordt gestreefd naar een gezamenlijk binnen gebied met veel groen en gemeenschappelijke faciliteiten van waaruit de ontsluiting plaatsvindt via buitentrappen. De buitentrappen leiden naar een brede galerie. De terrassen zijn aan deze galerieën gesitueerd waardoor grote semi openbare terrassen ontstaan. Ook deze woningen hebben zo min mogelijk gangen en halletjes om zoveel mogelijk leefruimte te hebben. De getrapte opzet maakt het ook mogelijk om in binnenstedelijke gebieden parkeervoorzieningen of ruimten voor commerciële doeleinde onder de MoVa te realiseren. Door het beperkte aantal lagen van de gestapelde woningbouw kan het geheel in houtbouw worden opgetrokken met de mogelijkheid om zoveel mogelijk biobased materialen toe te passen.

B-too, B-invented, B-smart,  B-leaf & B-happy
maken deel uit van de B-group