Werken bij B-invented

Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door B-invented B.V. De inhoud ervan is eigendom van B-invented B.V. en mag daarom zonder schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de zijde van B-invented B.V.

B-invented B.V. zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid en volledigheid. Alle in deze site genoemde informatie is onder voorbehoud.

B-invented B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de door B-invented B.V. aangeboden sites, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze sites brengen u naar sites van derden, waarbij B-invented B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Deze sites van derden kunnen ook informatie bevatten over diensten en/of producten die niet bij B-invented B.V. verkrijgbaar zijn.

Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan B-invented B.V. toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door B-invented B.V. vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt. Alle gegevens die u stuurt naar een van de onder auspiciën van B-invented B.V. ontwikkelde internetsites dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. B-invented B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.